Czynsz- co to jest? Co wchodzi w jego skład?

Każda osoba, która posiada mieszkanie własnościowe, bądź decyduje się na wynajem, zobowiązana jest do uiszczenia comiesięcznych opłat związanych z użytkowaniem. Jedną z najbardziej podstawowych, kluczowych, jest czynsz. Czym jest? Co wchodzi w jego skład? Czy jego wysokość jest taka sama na terenie całego kraju? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Czynsz i jego definicja

W najbardziej ogólnym ujęciu czynsz to opłata za administrowanie budynkiem, jak również uiszczenie środków finansowych niezbędnych do utrzymania części wspólnych. Czynsz wnoszony jest do wspólnoty, bądź do spółdzielni mieszkaniowej. To potoczna definicja, znana i powszechnie używana w wielu, różnorodnych kręgach.

Można także podać definicje czynszu zgodną z przepisami prawa cywilnego. Według tego czynsz jest świadczeniem, które najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu. W tym przypadku najemcą jest właściciel lokalu, a wynajmującym spółdzielnia mieszkaniowa, czy administracja. Według Kodeksu Cywilnego czynsz jest więc opłatą mieszkaniową.

Od czego zależy wysokość czynszu?

Wysokość czynszu jest zróżnicowana. Ma na to wpływ bardzo wiele, różnorodnych czynników. Nie można podać jednej, obowiązującej stawki. Przede wszystkim wysokość opłaty mieszkaniowej zależna jest od powierzchni posiadanego mieszkania. Wskazać możemy na logiczną zależność- im większe mieszkanie, tym wyższy czynsz. Dodatkowo każda wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa, indywidualnie określa wysokość poszczególnych stawek. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że w przypadku, gdy zarządca budynku wykonuje różnego rodzaju remonty, renowację, modernizację, wówczas koszty podejmowanych prac są równomiernie rozłożone na właścicieli lokalów w danej wspólnocie.

Na wysokość czynszu za mieszkanie, bezpośredni wpływ ma także lokalizacja. Z całą pewnością wyższe opłaty będą w dużych aglomeracjach miejskich, w centrum miejscowości, niż na ich obrzeżach, bądź w małych miasteczkach i wsiach.

Co wchodzi w skład opłaty za mieszkanie?

W ogólnej, całościowej opłacie za czynsz, wyróżnić można bardzo wiele, poszczególnych składowych. Z całą pewnością jedną z nich jest opłata za ogrzewanie. Administracja wybiera sposób rozliczenia za zużyte ciepło w danym sezonie grzewczym. Suma poniesionych kosztów dzieli się na stałe sumy, określone biorąc pod uwagę powierzchnię mieszkania, jak również na koszty zmienne, związane z realnym zużyciem ciepła. W celu dokonywania rozliczeń stosuje się przepisy ustawy Prawo Energetyczne. Dodatkowo w opłacie za ogrzewanie mieści się także poniesienie kosztów związanych z ogrzaniem części wspólnych budynku, a więc m.in. klatki schodowej, piwnicy, holu, czy podziemnego parkingu.

Woda i kanalizacja

Kolejną opłatą, którą można wyszczególnić w czynszu, jest woda i kanalizacja. To jedne z podstawowych opłat eksploatacyjnych. Koszt za zużycie wody, czy odbiór ścieków, jest ustalany indywidualnie przez gminę. W praktyce oznacza to, że koszty są różne w zależności od lokalizacji danej nieruchomości. W celu uzyskania dokładnych pomiarów z każdego lokalu mieszkalnego, powszechne zastosowanie mają wodomierze. Aby mieć pewność co do ich poprawności działania, są one wymieniane średnio co 5 lat.

Wywóz nieczystości

Bardzo ważną pozycją w każdym czynszu jest opłata za wywóz nieczystości. Każdy z nas produkuje śmieci. Stawki za wykonanie tego typu usług są bezpośrednio ustalane pomiędzy spółdzielnią, bądź wspólnotą, a przedsiębiorcami. W każdej gminie wysokość opłat za wywóz nieczystości jest różna. Władze samorządowe ustalają jedynie maksymalną opłatę. Co więcej, duże znaczenie odgrywa również segregacja odpadów, oraz jej brak. Można podać średnie koszty związane z wywozem śmieci. Przyjmuję się, że stawka za odpady od gospodarstwa domowego w budynku mieszkalnym wynosi 85 zł, jeśli segregujemy śmieci, i 107 zł za odpady nieselekcjonowane.

Zmienne opłaty zależne

Cześć opłat za mieszkanie, które każdy lokator jest obowiązany wypłacić co miesiąc, to środki finansowe, które bezpośrednio trafiają do administracji. Przede wszystkim pozyskane fundusze przeznaczone zostają na zarządzanie budynkiem, ubezpieczenie posesji, prace konserwatorskie, jak również utrzymanie samej administracji, czy zarządu spółdzielni. To działalność, która wiąże się z kosztami utrzymania rachunku bankowego, księgowości, czy niezbędnej obsługi prawnej. Właściciele lokalów mieszkalnych są zobowiązani także za opłatę korzystania z wind, obsługi terenów zielonych, czy usług sprzątających.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to kolejna opłata, którą można wyszczególnić w każdym czynszu. Podatki również są ustalane i pobierane przez gminę. Obowiązują jednak stawki maksymalne wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Wskaźnik cen aktualizowany jest co roku, w związku z pojawiającym się komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Co więcej, istnieje również możliwość, aby podatek od nieruchomości był opłacany tylko raz w roku, nie wchodził w skład comiesięcznych opłat za mieszkanie.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Legan nieruchomosci z siedzibą przy Śląska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legannieruchomosci.pl… czytaj więcej